Av Tom-Christer Nilsen, fylkesordførerkandidat Høyre

Når 25 prosent av norske elever leser så dårlig at de ikke kan lese lærebøkene skikkelig, må vi tenke nytt. Det må være et paradoks at norske barn av høyskoleutdannede foreldre, leser dårligere i gjennomsnitt enn svenske barn av innvandrerforeldre.

En av de hellige kyr i norsk samfunnsdebatt er det skriftlige sidemålet. Jeg ønsker ikke å ofre det, men har foreslått å sette det på båsen en stund. Det har ført til reaksjoner, selvsagt, og det er jeg glad for. Debatt kan føre til nye løsninger.

BT selv var den mest unyanserte, Brunstad fra Noregs Mållag mer konstruktiv. La meg først si at jeg ikke har foreslått å fjerne sidemålet (sidemålet, ikke nynorsk, slik BT skrev), men å gjøre et forsøk med å fjerne den skriftlige delen av sidemålet i noen skoler i Bergen. Dersom BT hadde sjekket litt, ville de også fått med seg at det ville være skoler som selv ønsket å være med på et slikt forsøk. Man skal fortsatt lese nynorsk.

Problemet er at 25 prosent av norske elever leser altfor dårlig. Det er mye mer enn alle land rundt oss. Det er helt rett som Brunstad sier, at det nok ikke er på grunn av sidemålet. Men, skal vi klare å satse mer på leseopplæring innenfor de timer norskfaget har til disposisjon, må noe vike. Jeg har kastet inn en brannfakkel, jeg mener vi bør forsøke å redusere sidemålsskrivingen, og øke lesetreningen i hovedmålet ved noen skoler i Bergen. Jeg ønsker selvsagt andre forslag velkommen. Mitt hovedmål med å lansere dette var å få en debatt om hvordan vi kan bedre leseferdighetene hos norske ungdommer.

Det kan faktisk være litt forvirrende for en med lese— eller skriveproblemer å bruke to så like skriftformer. Parallellen til Finland er ikke relevant. Finnene lærer svensk og finsk, men det er to meget forskjellige språk, og det er ikke noe problem å skille mellom skriveformene.

Jeg har foreslått et lite forsøk, i tråd med det regjeringen har tillatt, og som i dag er i gang ved en skole i Vestfold. La meg understreke; dette gjelder videregående skole, sidemålsundervisningen i årene før videregående vil ikke endres, og man skal fortsatt lese nynorsk. Et forsøk innebærer ikke noe endelig, men en undersøkelse av virkningen av å endre litt på dagens opplegg. BT og Mållaget burde være positiv til dette. Dersom de har rett, vil jo forsøket vise det.

Poenget er å søke løsninger for å bedre leseferdighetene. Jeg er åpen for andre forslag, men verken BT eller Brunstad kom med noen positive innspill i så måte.

BT synes synd på Hordaland dersom jeg fikk styre, Jeg synes BT burde synes synd på Hordaland etter et Ap/sentrum-styre som de siste fire år har gitt et oppsamlet underskudd på neste 800 mill. Kanskje det er på tide å være litt mer åpen for nye løsninger.