Sorenskriver Steinar Velle, som skal dømme når straffesaken kommer for retten i neste uke, har strøket høyesterettsadvokat Tor Erling Staff som forsvarer for en av de tiltalte ungdommene. Dommerens begrunnelse er at travelt opptatte Staff har hatt problemer med å avsette tid til saken, skriver Aftenposten Interaktiv.

Tor Erling Staff er forsvarer for en av de to ungdommene fra Naustdal i Sunnfjord som er tiltalt for vold, trusler og rasehets mot den 17 år gamle indiskfødte Arve Beheim Karlsen. 17-åringen ble funnet druknet ved utløpet av Sogndalselva 25. april 1999.

Skjer sjelden Det er meget uvanlig at en dommer griper inn bare få dager før en hovedforhandling skal begynne, bytter ut en advokat med en forsvarer tiltalte selv ikke ønsker, og nekter å utsette en omfattende sak i noen få uker.

Staff karakteriserer utspillet som et angrep på retten til det frie forsvarervalg.

— Det er misbruk av lovverket fra rettens side, sier han til Aftenposten Interaktiv.

Rettssaken er berammet til 13. mars, og sorenskriver Velle hadde opprinnelig satt av fire dager. Det hadde også høyesterettsadvokat Staff. Men i forrige uke la statsadvokat Jan Hoel frem en omfattende tilleggstiltale etter rasismeparagrafen, som gjør at tidsrammen vil sprekke fullstendig. Dermed kolliderer saken med en annen sak som Staff også skal arbeide med.

Ville flytte saken Gulating lagmannsrett har tidligere avvist et krav fra Tor Erling Staff om å flytte herredsrettens behandling av Beheim Karlsen-saken fra Sogndal til et sted utenfor Sogn og Fjordane fylke.

Staff frykter at hans klient ikke vil få en rettferdig dom i Sogndal.

Anmodet om å overta Advokat Anders Folkman i Førde sier til Aftenposten Interaktiv at han er spurt av sorenskriver Steinar Velle om å overta forsvaret av den hovedtiltalte i Arve Beheim Karlsen-saken.

– Jeg tar oppdraget. Mandag vil jeg ha en samtale med min klient, sier Folkmann.

Det blir i så fall en samtale klienten ikke ønsker. Han vil fortsatt ha Staff som sin forsvarer.

Til behandling Sorenskriver Steinar Velle som skal dømme i Beheim Karlsen-saken, sier at ikke noe er bestemt:

– Jeg har ingen kommentar til noen av disse opplysningene. Saken er under behandling. Derfor vil jeg ikke uttale meg, sier Velle.

Saken vil gå for Indre Sogn herredsrett i Sogndal med planlagt start 13. mars. Vitnelisten vil trolig overstige 40 personer.

NTB

TATT AV SAKEN: Dommeren i Beheim Karslen-saken har strøket Tor Erling Staff som forsvarer for den ene av de tiltalte.