Her i Bergen får vi nå tallrike eksempler på at skip stadig blir større.

Den 3. april blir MS «Bergen» erstattet av «Fjord Norway», 15. april går det nye store hurtigruteskipet MS «Midnatsol» sin første tur fra Bergen mot Kirkenes og den 13. mai starter Smyril Line helårsdrift med nybygget «Norrøna», som blir det største rutegående fartøy på Bergen havn noensinne.

Tendensen til stadig større skip har også i flere år gjort seg gjeldende i internasjonal cruisefart. Av 225 cruise-anløp i Bergen i 2003, foretas 15 anløp av skip på over 70.000 tonn. Av hittil registrerte 55 anløp for 2004, foretas hele 28 anløp av tilsvarende skipsstørrelse.

Når man samtidig kan konstatere at verdens to største cruiserederier, Carneval Corporation og Royal Caribbean International, fortløpende sjøsetter megaskip som ikke kommer under Askøybrua, må man være uvanlig lite fremsynt når man kan hevde at det er bortkastet å opparbeide ny seilingsled; vilkår nr. 1 for bygging av for lav bro.

Av BT-innlegget 22.3. fremgår feilaktig at Morten Kinn har kjennskap til cruisebransjen «gjennom en årrekke». Han har kun en sesong bak seg i denne virksomheten.

I argumentasjonen trekkes også frem «Queen Mary II». I forespørsel fra Cunard Line av 12. august 1999 oppga rederiet skipets høyde til 62,5 meter. Havnevesenet måtte derfor tilbakemelde at skipet ikke ville kunne anløpe Bergen. I 2001 kom meldingen om at høyden var redusert til 62 meter og derved kan det 345 meter lange nybygget ønskes velkommen til Fjordenes Hovedstad den 17. juli 2004.

Det er utelukket at noen av de andre megaskipene vil få redusert høyde. Flere av dem er allerede i drift.

Den fremtid som forutseende politikere og havnemyndighetene i Bergen i 1980-årene var opptatt av, har nå innhentet oss. Kravet om oppfyllelse av betingelse nr. 1 for bygging av Askøybrua er derfor 100 prosent berettiget.

Hovedpoenget i denne saken dreier seg ikke om hvor mange for høye skip og flytende «konstruksjoner» som blir bygget.

Det primære er at det nå sørges for at sjøfartsbyen Bergen for all fremtid får fri adgang til og fra havet, slik byen hadde det fra den ble grunnlagt og frem til 1992 da Askøybrua ble bygget.

Til tross for iherdige protester fra Bergens side, ble 100 millioner kroner av bevilgede midler til fellesprosjektet Askøybrua/seilingsled trukket tilbake i 1992, da man på statlig hold hadde funnet ut at det foreløpig ikke var aktuelt å bygge seilingsled.

På vegne av fiskeriministeren har Kystverket nå fått ansvar for en utredning om ny seilingsled gjennom Skjelangersundet/de Naue.

Det er meget betryggende at Bergen kommune har oppnevnt tidligere havnedirektør Nils Standal som sin representant i prosjektgruppen. Ingen i landet har bedre kjennskap til seilingsled-saken og sjøfartsbyen Bergens fremtidige behov, enn nettopp ham.

Ola Hiis Bergh, prosjektleder Cruise Destination Bergen