St. Paul i Bergen er nå landets mest hurtigvoksende katolske menighet med over 4500 medlemmer. Det betyr en økning i medlemstallet på 216 siste år. Hver helg er over 1000 mennesker til messe i St. Paul kirke i Nygårdsgaten. 400 av dem fyller kirken til søndagens hovedmesse, forteller sokneprest Michel Beckers. De åtte siste årene har St. Paul menighet hatt en netto tilvekst på 700 medlemmer. Ifølge sokneprest Michel Beckers er økt innvandring den viktigste årsaken til at byens katolske menighet vokser.