Stadig flere får post seks dager i uken. I 2002 fikk 150 flere husstander post seks dager sammenliknet med året før.

BT skriver 4. mars at en ny postlov sørger for at færre bygdefolk får posten sin på lørdager. Dette er feil. Saken har sin bakgrunn i Post— og teletilsynets (PT) vedtak 18. november i 2002, om å gi Posten Norge et tak på totalt 1250 husstander som kan unntas fra seks dagers omdeling.

Dette innebærer ikke noe nytt, og betyr ikke at Posten kan droppe å levere post lørdager. Det er kun en praktisk avklaring på hvordan Postens konsesjon skal følges opp, og betyr at Posten ikke må søke Post- og Teletilsynet i hvert enkelt tilfelle. Vedtaket innebærer snarere en innstramming ved at PT nå setter et øvre tall.

Sammenliknet med 1999 er det nå 527 flere husstander som får post seks dager i uken. I 2002 gjaldt dette kun 1021 husstander og bedrifter i hele landet, mens 1548 husstander fikk post færre enn seks dager i uken i 1999. Tendensen er dermed helt klar: Stadig flere får post hver dag unntatt søndag.

Bakgrunnen er at de geografiske forholdene gjør det urimelig

kostnadskrevende å omdele post hver dag. Posten Norge mener det er en viktig suksessfaktor å komme nærmere kundene, og ha et godt og finmasket distribusjonsnett over hele landet som når frem

til alle husstander hver dag. Muligheten til å få kjørt pakker hjem på døren, og til å flytte postkassen fra samlestativ inn til egen innkjørsel, er eksempler på økt postservice.

HEIDI TOFTERÅ SLETTEMOEN, INFORMASJONSSJEF, POSTEN VEST-NORGE