Dette fremgår av årsrapporten fra biskopen i Bjørgvin og Bjørgvin bispedømmeråd. Fjorårets kirkestatistikker skal presenteres førstkommende fredag. Men allerede i årsrapporten uttrykker både biskop Ole D. Hagesæther og bispedømmerådet stor glede over den store nedgangen i kirkeutmeldingene.

Tallet på kirkeutmeldinger i Bjørgvin har ligget stabilt på ca. 550 pr. år de syv siste årene. Men i fjor opplevde man plutselig og uventet en uvanlig stor nedgang på hele 150 utmeldinger. Dermed var det bare ca. 400 personer som meldte seg ut av Statskirken i Hordaland og Sogn og Fjordane, som bispedømmet omfatter.

Kapittelet om inn— og utmeldinger blir i årsmeldingen karakterisert som noe av det mest oppløftende i kirkestatistikken for Bjørgvin. For samtidig som færre melder seg ut, har det også vært en økning i antall innmeldinger i Den norske kirke.