I og med at de ikke er laget for barn, bør de i hvert fall få andre sendetider enn tidlig ettermiddag og tidlig kveldstid. Mens lærere og foreldre flest kjemper en ofte fortvilet kamp mot mobbing, idealiserer mediene mobberne.

54 rektorkolleger av Mekki i Bergen støttet umiddelbart hans synspunkter. Jeg er sikker på at «hele by''n og halve Sandviken» ville gjort det samme!

Så måtte det – naturligvis(?) dukke opp en ung, «dynamisk» forsker («medieviter», må vite ¿) og fortelle alle oss uvitende at «Hotel Cæsar» er bra for barn. Det står med stor overskrift på BTs Arena-side 8.1.. Omar Mekkis synspunkter karakteriseres som «velkjent mediepanikk». Og vi «voksne er mediesinker», selvfølgelig.

For den unge «viteren» vet naturligvis alt, han. For han har jo «skrevet hovedoppgave på medievitenskap om såpeoperaer», må vite. Og hva betyr da erfaringer fra titusener av lærere og foreldre mot Vitenskapen?

Den unge «viterens» saklighetsnivå avspeiler seg i følgende påstand: «Mekkis utspill er en impotent moralisering ¿» dette er nok det verste skjellsord unge akademikere kan titulerer sine motstandere med, i desperat mangel på argumenter.

Medieviter Alex Iversen har muligens – hva vet jeg – ansvar for egne barn. Men ordet «ansvar» er jo også et typisk «moralistisk» begrep, til innvortes bruk for foreldre og lærere – et fysjom fysjom-ord for den radikale falanks på Nygårdshøyden, som ennå ikke har anelse om hva Henrik Ibsen mente da han skrev: «Det dere kaller frihet, kaller jeg friheter ¿»

Rektor Omar Mekki skal ha en hjertelig takk fra alle oss vanlige foreldre, besteforeldre, onkler og tanter, for at han tok bladet fra munnen og satte ord på en virkelighet vi alle kjenner. Og ikke minst fra lærere av alle kategorier og skoleslag, som vet at «Hotel Cæsar» ikke er noe «hjem», verken for «oss» eller «deg», men en bordell-liknende affære, med spesiell tiltrekning til svært unge akademiske medievitere!

Stå på, Mekki! Denne gang må vi ikke tape!

KARL B. SUNDE,BERGEN