Etter at Sverige ble EU-medlem har alkoholtilgangen blitt større og prisene lavere. Svenske ungdommer mellom 16 og 20 år drikker nå i gjennomsnitt 16 flasker øl i uken. Økning i spritkonsum kan måles fra måned til måned, og allerede nå oppga 60 prosent av sykehusene økning i antall alkoholrelaterte sykdommer. Politikere som ble intervjuet svarte at de nå kun hadde holdningsskapende kampanjer som alkoholpolitisk virkemiddel. De mer effektive virkemiddel; styring av tilgang og pris, er jo i strid med EU sin markedspolitikk. Svenske politikere blir derfor pålagt å redusere avgiftene på sprit ytterligere 40 prosent, og åpne opp for enda mer grensehandel. Nå skal hver svenske kunne ta med 10 liter sprit hjem til Sverige.

EU-medlemskapet har blitt en stor spritfest for de svenske ungdommene, og politikerne er handlingslammet. At norsk rusbrus ble tvangsflyttet fra Vinmonopolet til dagligvarehyllene av et EØS-direktiv, er jo bare barnemat i forhold til det Sverige opplever nå. Det er ungdommen som blir ofrene i EU sin (manglende) alkoholpolitikk. Svensk ungdom har fått erfare hva EU-tilpasning vil si i praksis. Vil virkelig Ja-siden la norsk ungdom få erfare det samme?

KJERSTI TOPPE,

1. KANDIDAT SENTERPARTIET I BERGEN