RAGNHILD DAAE GJERTSEN

— Jeg har mistet all tiltro til karaktersystemet ved skolen etter dette, sier sykepleierstudenten som klaget seg ned til stryk.

I Studvest i forrige uke fortalte studenter om eksamener som ga stryk, og om klager som ga karakterer på 2-tallet. For studenten ved Høgskolen i Bergen slo ikke klagen like heldig ut.

— Jeg hadde hatt hjemmeeksamen i samfunnsfag og fikk karakteren D. Jeg leverte klage fordi jeg mente oppgaven min var bedre. Da fikk jeg F - altså stryk. Nå må jeg ta eksamen på nytt, forteller hun. Studenten synes at hele saken er nokså flau.

Margareth Haagensen, dekan ved helse- og sosialfag på Høgskoen i Bergen, understreker at det er en risiko forbundet med å klage på eksamenskarakter.

— Det hender at de som klager går ned i karakter, forteller hun.

At man går ned til stryk, hører imidlertid med til sjeldenhetene, mener hun.

Kan stole på sensuren

I 2003 har de mottatt ti klager ved helse- og sosialfag på Høgskolen i Bergen. Seks av studentene har beholdt sin karakter. To har gått ned i karakter, mens to andre har fått medhold i klagen og gått opp, fra henholdsvis D til B og C til A. Selv om avvik forekommer skal man kunne stole på første gangs sensur, mener Margareth Haagensen.

— I 2002 var det 5144 avlagte eksamener. Vi fikk 74 klager, og 58 av disse beholdt sin strykkarakter etter klagen, forteller hun.

Når store avvik likevel forekommer, skyldes det at klagesensorene opererer helt uavhengige av den første sensorgruppen. Klagesensorene har ikke informasjon om hvordan den opprinnelige sensorgruppen vurderte besvarelsen.

— Sprik på flere karakterer hører imidlertid med til sjeldenhetene, mener Haagensen.