Dette er ikke hva som var forespeilet da P3 ble lansert. P3 skulle være en «avlastningskanal» for spesielle begivenheter, slik at P1 skulle være mest mulig urørt. P1 blir konsekvent benyttet til sport, jeg kan ikke erindre at P3 er blitt benyttet til sport noen gang. Der går ungdomsprogrammer uforstyrret hele tiden, mens vi som liker de tidligere nevnte programmer, finner sport oftere og oftere når vi slår på P1. Jeg ber NRK om å flytte sporten over til P3, og la oss få beholde de faste programmene som svært mange liker. Jeg tror ikke at flertallet i Norge er interessert i sport. Sporten beslaglegger dessuten ofte store deler av Dagsrevyen på NRK1. Vi har jo Sportsrevyen. Kan ikke sporten holde seg der. Det er da langt viktigere nyheter i verden enn hvem som vant i et skirenn, eller en fotballkamp. Om Norge fikk gull — hva så? Hva betyr det for fremtiden? Ingenting.

PÅL ANDERSEN