Nilsen omtaler i sine innelegg kun de hyggelige nyhetene, skatte og avgiftslettelsene. Men med skatte— og avgiftslettelser i denne størrelsesorden er det åpenbart for alle at dette også må ha konsekvenser for hva det offentlige kan tilby av ytelser.

Spørsmål til Oddvard Nilsen:

Hvilke skatte- og avgiftslettelser Høyre vil gjennomføre?

Hvordan Høyre vil dekke disse skatte- og avgiftslettelsene?

Jeg håper på et snarlig svar.

ODD E. RAMBØL