Tidligere beboere på Bergens Guttehjem gikk sammen i foreningen Støttegruppen for mishandlede barn (SFMB). Nå har de to sentrale medlemmene trukket seg og fremtiden for foreningen er usikker.

— Lykkejegere

De to beskyldes av andre medlemmer for å ha opptrådt egenrådig og i strid med flertallets interesser.

— Som to løpske stridsvogner med kortslutning i alle ledd har disse to tumlet frem uten tanke for hva de var i ferd med å utrette av skade for oss medlemmer, sier Kjell Thevik, en av de gjenværende i foreningen.

Han er rystet over at de to først vraket advokaten, Per Magne Kristiansen, så stevnet Bergen kommune for 45 millioner kroner på vegne av alle, uten at medlemmene var orientert.

Det vakte også atskillig forargelse i foreningen da de to stemplet byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen forslag, om en kommunal billighetserstatning, som simpel.

— Det er penger, penger, penger som er deres drivkraft. Vi vil jo gjerne ha erstatning vi også, det er ikke det. Pengene betyr at det offentlige sier unnskyld, men man må gå frem på en sannferdig og skikkelig måte, sier Thevik.

Beskyldes for usannhet

Bergens Tidende har snakket med flere «Garnes-gutter» som hevder de to tidligere medlemmene i foreningen har snakket usant om oppholdet på barnehjemmet. Blant annet skal en ansatt ha blitt fremstilt som pedofil, en anklage de andre stiller seg totalt uforstående til. En av de to skal ha lagt frem bilder for Granskingskommisjonen som bevis for fysiske overgrep. Et bilde skal bevise at fysisk vold førte til hevelse i kinnet, mens en video dokumenterer at hevelsen skyldes at gutten tygger på en brødskive. Granskingskommisjonen skal ha blitt gjort oppmerksom på at flere Garnes-gutter oppfatter forklaringen som uriktig.

Barnehjemsguttene mener det ikke er nødvendig å svartmale den dystre sannheten ytterligere.

Avviser påstandene

Bergens Tidende har vært i kontakt med den ene av de to tidligere talsmennene for Foreningen for mishandlede barn. Han stiller seg uforstående til anklagene fra de gjenværende medlemmene.

— Det er flere årsaker til at vi har trukket oss. Påstandene om at vi har opptrådt egenrådig kan jeg ikke forstå, sier han.

De to opprettholder stevningen mot Bergen kommune og krever tre millioner kroner hver i erstatning.

De vil begge være sine egne advokaten når saken kommer opp for Bergen Tingrett.

— Vi var ikke tjent med å ha Per Magne Kristiansen som advokat. Jeg synes jeg gjør en bedre jobb selv. Det var jeg som var på Garnes og det er jeg som best kan få sannheten frem, sier mannen.

Han avviser fullstendig påstandene om at de to skal ha gitt uriktige opplysninger om sitt eget opphold på Garnes.

— Påstandene er ikke riktige. Vi kan ikke legge frem falske beviser for retten.

Han karakteriserer forholdet til de øvrige medlemmene i støtteforeningen som godt, men mener det var naturlig å skille lag når det ble uenighet om strategien.

— Vi så oss ikke tjent med å ha så mange møter, men ville benytte tiden da vi så den positive utviklingen Morgensol-saken var inne i, sier han.