Ordførerne i de seks nordhordlandskommunene har alle gått inn for fire ekstra år med bompenger, men blant menige kommunepolitikere er skepsisen stor. I Meland kommune har formannskapet vendt tommelen ned. Bare ordføreren gikk inn for bompengeløsningen. I Lindås skal saken opp i kommunestyret 10. mai. Ordfører Odd Tøsdal (A) tør ikke spå om utfallet. — Frp og SV har tonet flagg og sagt de går mot. De øvrige partiene har ikke tatt stilling ennå, sier han.Arbeiderpartiet i Lindås skal holde representantskapsmøte i neste uke. Tøsdal håper selvsagt på å få partiets støtte.- I Austrheim og Radøy har kommunestyret sagt ja til tre nye år. Jeg håper at så mange som fem av seks kommunestyrer i regionen sier ja, sier Tøsdal.