BKK har i løpet av 12 måneder (01.01.02-06.01.03) hevet fastdelen av nettleien med hele 65 prosent! Uhørt, spør du meg. Dette har gått mer eller mindre upåaktet hen. Fokus har langt mer vært rettet mot kraftleverandørene (som for eksempel Fjordkraft) og kWh-prisen.

Har du i dag et forbruk på 20.000 kWh pr. år, betaler du en total kWh-pris på 75 øre (utregnet etter kraft fastbeløp, fastkraftpris på 43,499 øre, nettleie på 19,8 øre og fastnettleie på 2050 pr. år, inklusiv alle offentlige avgifter).

Følger du alle oppfordringer om å spare strøm, får du utrolig nok høyere kWh-pris. Sparer du for eksempel 10.000 kWh-timer pr. år, ved overgang til andre energiformer og strømsparing, øker kWh-prisen fra 75 øre til 87 øre. BKK straffer deg med 12 øre pr. kWh. Slik går det når en leverandør av en vare/tjeneste har monopol, slik BKK har. I motsetning til at du kan skifte kraftleverandør, kan du som kjent ikke skifte leverandør av nettjenester. Hvem er det som da godkjenner slike formidable nettleieøkninger, er det Statnett eller BKK etter eget forgodtbefinnende? Er slike økninger nødvendige blant annet for å betale ansatte bonuser, studiereiser til Malta eller sponsing i «hytt og vær»? Det er jo «våre» penger som brukes til dette, men en monopolist kan visst tillate seg hva som helst. Det er jo tydelig at det ikke er nødvendig å ta hensyn til et marked hvor kjøpere av tjenestene ikke har noe alternativ.

SH