Dette var heller ikke poenget i mitt innlegg. Det jeg reagerte på var BKKs formidable økning av fastbeløpet på linjeleien, 65 prosent på 12 mnd. Dette førte til at jeg fikk en kWh-økning i totalprisen på hele 23 øre, fra 75 til 98 øre pr. kWh, ved å gå over til oljeoppvarming i stedet for strøm. (Tallene tar utgangspunkt i et totalforbruk på 20.000 kWt — VG 27.10, 07.11. 08.11, og mitt eksempel på 10.000 kWh i forrige innlegg. Kfr. for øvrig VG 07.11. «Nettleien til værs».) Det er slik at du tror det ikke, før du får se det på fakturaen.

Markedssjefens tåkeprat om NVEs rammer om inntjening m.v., får stå for hans egen regning. For hvordan kan da Kvinnherad Energi A/S ligge helt nede på kroner 1470 pr. år for fastdelen av nettleien (riktignok med noen øre mer pr. kWt for den variable delen av leien), mens BKK tar hele kroner 2050, ca . 40 prosent høyere, for tilsvarende fastdel? Analogien - prisen på fastnettleie/prisen på malingsbokser - som nevnt i kommentarene fra markedssjefen, har lite for seg. BKK sender vel ikke strømmen til oss porsjonsvis og emballert? Heller har vel ikke malingsbransjen økt prisene med 65 prosent på ett år? Ved kjøp av maling har du alternativer, ulike tilbud og ikke monopol. Etter kraftkrisen siste år ble vi jo alle oppfordret til å spare strøm, og ikke å øke forbruket ved å «kjøpe strøm i store kvanta» for å få lavere kWh-pris. I min naivitet fulgte jeg imidlertid oppfordringen, sparte strøm og ble straffet med høyere kWh-pris. Ifølge BKK må det vel da være meg som har misforstått.

SH