— Problematisk, vedgår Os-ordfører Terje Søviknes.

Hittil har rådmann Lars Atle Skorpen Hansen operert med 90-100 ansatte som må være forberedt på å bli oppsagt de nærmeste ukene.

Men ordfører Terje Søviknes opplyser til Bergens Tidende at tallet nå er justert ned til 71 årsverk, og han ser ikke bort fra at det kan bli enda lavere.

Kommuneledelsen har hittil regnet med at masseoppsigelsene vil ha effekt fra 1. mai. Søviknes bruker ordet «gjennomsnittseffekt», for oppsigelsestiden varierer mellom tre og seks måneder.

Advokatmat

Norsk Kommuneforbund mobiliserer nå kraftig og har sendt sine beste advokater vestover for å hindre at Os kommune går til masseoppsigelser.

Advokat Einar Stueland bekrefter i samtale med Bergens Tidende at han allerede har vært to ganger i Os, og regner med å gjøre flere turer hit, for «forbundet har bestemt seg for å engasjere seg dypt i denne saken», som han sier.

Han er først og fremst forferdet over hvor dårlig kommunen har forberedt den omfattende nedbemanningen. Arbeidsmiljølovens bestemmelser er brutt på punkt etter punkt, hevder han.

Travelt i rettssalen

  • Jeg har heller aldri opplevd noen gang at en arbeidsgiver har gjort så lite som i Os for å redusere skadevirkningene for de berørte arbeidstakerne, sier Stueland.

Advokaten foretrekker å bruke ordet «oppsigelsessak» fremfor «arbeidsrettssak». Han gjør det tindrende klart at Bergen Tingrett vil få det travelt hvis ikke kommunen gjør avbikt:

Oppsagtes rettigheter

— Jeg kan ikke huske at vi har hatt oppsigelsessaker i det offentlige før som har berørt så mange mennesker. For dem som går til sak, gjelder hovedregelen at de har rett til å bli værende i jobben til saken er ferdigbehandlet i rettssystemet. Det vil i praksis si i hvert fall ut dette året, sier Stueland.

Professor i arbeidsrett ved Universitetet i Oslo, Henning Jakhelln, bekrefter overfor BT at de oppsagtes rettigheter i utgangspunktet er slik Stueland sier.

— Å regne med en innsparingseffekt fra 1. mai lyder derfor ganske optimistisk, for hvis de oppsagte reiser oppsigelsessak, vil rettsbehandlingen nødvendigvis ta noe tid, sier professor Jakhelln.

Vil ikke sette på spissen

Terje Søviknes innrømmer at kommunen vil ha et problem hvis oppsigelsene ender med rettssaker.

— Det er en situasjon som våre rådgivere eventuelt må se på. Det samme gjelder om vi skal kreve fratredelse straks oppsigelsestiden er utløpt, uavhengig av eventuelle rettssaker.

Men vi skal gjøre alt for å unngå at dette settes på spissen, forsikrer han.

— Kommuneforbundets advokat mener at dere har gjort et dårlig forberedelsesarbeid?

Bare barn og eldre?

— Jeg føler at vi har rimelig god kontroll, og vi ønsker selvsagt å handle i tråd med arbeidsmiljøloven, sier ordføreren.

Han opplyser at det er misvisende når de tillitsvalgte hevder at nedskjæringene først og fremst vil ramme barn og eldre, eller «førstelinjetjenesten» som det heter på byråkratspråket.

Av de 71 årsverkene som skal vekk er 9 knyttet til pleie og omsorg og 9-10 årsverk til skolen. Nedskjæringene vil merkes mest i kommuneadministrasjonen i rådhuset, ifølge Søviknes.

BEKYMRET: Os-ordfører Terje Søviknes innrømmer at kommunen vil ha et problem hvis oppsi-gelsene ender med rettssaker. – Det er en situasjon som våre rådgivere eventuelt må se på. Men vi skal gjøre alt for å unngå at dette settes på spissen, forsikrer han.
FOTO: GIDSKE STARK