Skandiabanken, som er en ren nettbank, er dermed en av de første bankene som bøyer seg for vedtaket i Bankklagenemnda.

Betaler tilbake 1,5 millioner Vel 10.000 låntakere i Sparebanken Sogn og Fjordane får tilbakebetalt til sammen halvannen million kroner. Sparebanken satte opp renten to ganger for tidlig i fjor høst.

– Bankklagenemnda mener dette var vesentlige renteendringer, og dermed skulle vi ha ventet i seks uker med å sette opp renten. Dette retter vi oss etter, sier administrerende banksjef Anders Sølvberg til NRK.

Vil ikke betale Tidligere har Bolig— og Næringsbanken opplyst at den ikke vil betale tilbake rentepenger som den urettmessig har krevd inn av lånekunder.

Heller ikke storbankene har vist tegn til å ville bøye seg for vedtaket i Bankklagenemnda. Norske banker har krevd inn flere millioner kroner for mye av sine kunder. De vil trolig havne i retten for dette dersom ikke praksis endres

Setter opp renten Skandiabanken som bare har eksistert siden april i fjor, har allerede 80.000 nettkunder og nye 17.000 står i kø for å ta banken i bruk.

Noe av årsaken er at banken er gebyrfri og har gitt meget høy innskuddsrente. Tirsdag benyttet banksjef Øyvind Thomassen anledningen til å kombinere den gledelige melding om tilbakebe-taling til lånekunder med en noe mindre hyggelig opplysning til bankens innskytere: Fra 27. mars settes innskuddsrenten ned til 7 prosent.

Det er fortsatt blant de høyeste innskuddsrenter i markedet.

NTB