Av Lars Gabrielsen,Oikos økologisk landslag, Hordaland,Økoringen Hordaland

Private slakteri i Bergen og på Voss er lagt ned, nærmeste private slakteri ligger helt sør i fylket, i Ølen, noen kilometer nærmere enn Gilde sitt sørlige alternativ – Sandeid.

Det er blitt skrevet mye om kjøretider, avstander og EU-regler i den siste tida. Det er enkelt å dokumentere at det i mange høve vil være umulig å holde seg innenfor EU sine maksimumsgrenser. Dyr er levende vesener som ikke lar seg drive, forflytte like enkelt som en hvilken som helst annen pallevare. Det kan enhver bonde og dyrebilsjåfør bekrefte.

Norsk Kjøtt med varemerket Gilde vil at vi skal spise norskprodusert vare. Vi liker å tro at vårt småskala landbruk er bedre enn det vi finner mange steder i Europa. Skal denne tilliten bli opprettholdt, kan det umulig være klokt å fremme en slakteristruktur som gjør at vi kommer på kant med EU-reglenes maksimumsgrenser. Vi burde tvert imot kjempe for å holde kortest mulig kjøretid, og bruke det som et salgsargument i den knallharde markedskonkurransen som eksisterer, holde det fram som en av grunnene til å velge varemerket Gilde. Industrijordbruket i Europa er i alvorlig krise ikke bare på grunn av kugalskap. All transport av dyr over grensene for å oppnå lavest mulig kostnader er også i fokus. Det er lansert konkrete forslag om å kutte kjøretidene ned til 6 timer slik reglene er for økologisk slakt. Norsk Kjøtt må derfor være sitt ansvar bevisst og ikke gå baklengs inn i framtida. Resultatet kan ellers bli at det er andre merker enn Gilde sitt som vil stå på varene i butikkhyllene.

Bonden får stadig nye regler for stell og oppstalling for å ivareta husdyras velferd. Det er ulogisk og uklokt å ikke samtidig legge forholdene best mulig til rette den dagen husdyra skal bli til mat for mennesker.

Vis ansvar, for både dyr, bonde og forbruker, tenk langsiktig – oppretthold slakteriet i Granvin.