Av Arne Sortevik,

stortingsrepresentant Frp,

fraksjonsleder kirke-, utdannings— og forskningskomiteen

Bybaneprosjektet ligger «innpakket» i Bergensprogrammet. Bergensprogrammet inneholder foruten bybane også en fordelingsnøkkel for pengebruken; bare 50 prosent av pengene skal gå til veier. Bergensprogrammet inneholder også innkreving av bompenger fra alle bilbrukerne i Bergen, først i 10 år og deretter i 10 år til.

Bergensprogrammet er vedtatt og videresendt til Stortinget med stemmene fra Ap, KrF og H. Til den politiske behandlingen av bybanen i Bergen kommune forelå det en anbefaling fra «ekspertene» om å velge rimelig buss til alle fremfor dyr bybane til noen.

Senere er politisk flertall for bybane supplert med nye «ekspertberegninger» som er mer politisk «korrekt» og som fremstiller bybanen på en mer gunstig måte. Den lokale planlegging er satt i gang; noen burde fortelle velgerne hva prosjektet hittil har kostet og hvordan regningen skal betales.

Stortinget har behandlet Bergensprogrammet, men ikke bevilget en eneste krone til bygging eller drift. Derimot har alle partiene (Ap, KrF og H m.fl.) med unntak av Frp godkjent søknaden fra Bergen kommune om å begynne innkrevingen av bompenger til Bergensprogrammet i de neste 10 årene. Selve bybaneprosjektet skal både Samferdselsdepartement og Storting behandle som egen sak senere.

Det er derfor fullt mulig å stoppe bybanen!

Det er derfor all grunn til å bruke kommunevalget i Bergen som en folkeavstemning om bybaneprosjektet.

Frp har vært imot bybane fra første stund. I stedet for en dyr bane til deler av byen vil Frp velge en bussbasert kollektivløsning som gir alle bydeler en rimeligere, fleksibel og fremtidsrettet løsning.

Vi er redd for at om staten gjennom stortingsflertall godkjenner prosjektet, ja, så kommer det ikke nok penger med. En slik situasjon kjenner jo bergenserne altfor godt til; bompengeringen rundt Bergen har nettopp vært brukt til å skaffe de pengene som staten ikke har villet bruke til infrastruktur i Bergen. En godkjenning og bygging av bybane uten statlige penger plasserer fort regningen hos deg og meg. Vi husker alle at nåværende bompengering ble innført av H som «garanterte» for at det «aldri» skulle skje igjen! Det eneste du kan stole på er derfor et klart nei til bybane slik Frp har sagt hele tiden!

Frp mener også at valg av bybane fremfor bybuss er en dårlig samfunnsmessig løsning; den blir selvsagt ikke bedre om det er staten som bruker innbyggernes penger på prosjektet.

Derfor er det viktig å bruke kommunevalget til å si nei til bybane og Frp lover at vi fortsatt skal gjøre vårt ytterste for å stoppe bygging av bybane i Bergen samt endre innholdet i Bergensprogrammet.