Frekt baner de seg vei rett inn i hovedprosisjonen som da blir nødt til å stoppe helt opp.

Kan noen ha gitt tillatelse til en slik opptreden midt under 1. maifeiringen?

Har de tatt seg til rette uten tillatelse, bør slik oppførsel bøtelegges.

Det de oppnådde med dette var å provosere en masse mennesker rundt Ole Bulls plass.

Det må være grenser for hva en skal måtte finne seg i. Dette «bråket» er alle som bor i denne byen nødt til å akseptere hele sommerhalvåret, og vi bør da kunne forlange å få fred én dag i året: 1. mai.

TURID LÆGREID