KARI PEDERSEN kari.pedersen@bt.no

Hele ambulansetjenesten i Hordaland skal legges om. Fylkeskommunen vil bruke mer penger på ambulansetjenesten. Utstyret og opplæringen skal bli bedre og folk i Hordaland skal raskere få medisinsk hjelp.Det er i hvert fall målet.

Kutter 12 ambulanser Den nye ambulanseplanen, som fylkeskommunen sendte ut på høring forrige uke, vil løse dette ved å flytte ambulansene bort fra mange mindre kommuner. Tallet på biler skal ned fra 52 til 40 — og en stor del av reduksjonen kommer i utkantene.

Sjåførene får ikke lenger bo hjemme, men må sitte utrykningsklare på egne ambulansestasjoner.

Per J. Stavland, som er leder i kontaktutvalget for Norges Ambulanseforbund avdeling Hordaland, har sittet i styringsgruppen for Ambulanseplanen.

- Sentralisering Han er langt fra enig i løsningene som ambulanseplanen legger opp til.

— Planen kan ikke tolkes som annet enn sentralisering av ambulansetjenesten her i fylket, sier Stavland til Bergens Tidende.

Heller ikke støtter Stavland forslaget om å avvikle ordningen med hjemmevakt, som er det vanlige for distriktsambulanser.Stavland varsler flukt fra yrket dersom det blir overgang til stasjonsvakt.

— Mange er allerede på vei over i nye jobber på grunn av usikkerheten som er skapt omkring fremtiden for distriktsambulansene, sier Stavland.

Argumentet mot hjemmevakt er utrykningstiden. Til sammen 14 minutter kan en ambulansesjåfør få lov å bruke nattestid på å komme seg opp av egen seng, ut i bil og hente sidemann. Om dagen skal det gå på ti minutter.

På vegne av Norges Ambulanseforbund foreslår Stavland at utrykningstiden settes til åtte minutter nattestid og fem minutter på dagtid. Da forsvinner etter hans mening argumentet mot hjemmevakt-ordningen.

- Taper på lengre kjøretid - Det viktigste for pasientene er dessuten hvor lang tid det tar fra alarmen går til ambulansen når frem til den syke. Det vi eventuelt vinner i raskere utrykningstid ved stasjonsvakt, taper vi i lengre kjøretid fra stasjonen, påpeker Stavland.

Den nye ambulanseordningen vil koste fylkeskommunen 114 millioner i året å drive. Det er 20 millioner mer enn dagens ordning. De økte utgiftene skyldes først og fremst at nyordningen krever flere mannskaper. Dessuten må mannskapene lønnes bedre som utdannede fagarbeidere enn i dag.

Et bedre alternativ, ifølge Ambulanseforbundet, er å la bilene være stasjonert der de er, men gjøre samtlige tomannsbetjente og gi ambulansefolkene fagopplæring. En slik løsning vil ifølge Stavland spare fylket for titalls millioner årlig.

Les også: - Ikke bilen som redder liv- Kan ikke dekke Øygarden fra Fjell