Nå har panikken nådd Direktoratet for naturforvaltning, som med to dagers varsel ber de to fylkene vurdere behov for strakstiltak, eventuelt bråstopp i årets nettopp startede elvefiske. Vosso og Lærdal skremte ý Det var utviklingen i elvene Lærdal, Jølstra, Stryn, Vosso og Aurland som var bakgrunnen for at jeg var blant de som anbefalte fredning av alle elvene for flere år siden, sier en kilde til Bergens Tidende. I dag sitter han i saksbehandlerposisjon, og ønsker derfor ikke å stå frem med navn. Vi fikk kjeft dengang ý Vi som hevdet fredningsstandpunktet fikk virkelig på kjeften, også av ekspertisen, sier han. ý Hvorfor var du så sikker i 1996/1997 på at villaksen gikk mot undergangen ? ý Kort og godt på grunn av det jeg vil kalle urbaniseringen, eller profittjaget; for å ta mest mulig penger ut av naturen. Dette gjelder alle inngrep i naturen, fra kraftregulering av vassdragene til oppdrettsnæringen. Ta gjerne også med forsurende nedbør fra industrien i tillegg, så har du hele pakka i urbaniseringen, sier han. Panikk i direktoratet Nå sier Direktoratet for naturforvaltning (DN) akkurat det samme, i et brev som har overskriften «Alvorlig situasjon for laksebestandene i Hordaland og Sogn og Fjordane-vurdering av behov for strakstiltak». DN skriver:«ýEn generelt dårlig sjøoverlevelse har ytterligere blitt påvirket av lakselus ( fra oppdrettsnæringen red. anm.) og denne faktoren synes å ha potensiale til å bryte livssyklusen til villaks fra mange av bestandeneýý Eksperter er også svært bekymret for det høye innslaget av rømt oppdrettsfisk i mange gytebestander og hvilke skadelige effekter dette allerede har ført til», skriver DN i brevet som er sendt fylkesmennene i Sogn og Fjordane og Hordaland. De to fylkene har fått kun to dager til å vurdere eventuell straks-stengning av elvefiske på Vestlandet.