Nylig lanserte de en seks punkts liste over endringer for å styrke det kommunale selvstyret. Det er flott at Senterpartiet vil øke det kommunale selvstyret, men det må være tillatt å minne om at det ikke var forenklinger og styrking av det kommunale selvstyret som var beskrivelsen på Senterpartiets aktivitet da de hadde kommunalministeren i sentrumsregjeringen.Derfor blir det en gigantisk bløff når Senterpartiets nestleder Åslaug Haga oppfordrer kommunepolitikerne til å bombardere stortingskandidatene med eksempler på hvordan Ap og Høyre angivelig skal ha sentralisert makten til en elite i Oslo på bekostning av det lokale folkestyret.I den siste fireårsperioden har det knapt vært noen initiativ fra Senterpartiet for å styrke det kommunale selvstyret, til tider har vi fra Høyres side opplevd Senterpartiets kommunalministre som bremseklosser, ikke som drivkraft for å få til mer handlingsrom for kommunepolitikerne. La meg ta noen eksempler: Denne stortingsperioden startet med en redegjørelse fra kommunalminister Ragnhild Queseth Haarstad om lokaldemokratiets vilkår. Uten noe konkret innhold eller grunnleggende forslag til endringer. Før debatten gjennomført Høyre en undersøkelse blant våre ordførere om hva som burde endres for å gi mer selvstyre. Anbefalingene var klare – forenklinger i lov og regelverk knyttet til de enkelte sektorer kommunene har ansvar for.Samordning og begrensninger i innsigelsesretten til statlige etater i forhold til kommunale planer, rendyrking av fylkesmannens rolle som anke og lovlighetskontroll, fjerning av fylkeskommunen og mindre øremerking. Høyre fremmet forslag i tråd med disse anbefalingene. Senterpartiet stemte imot og ikke nok med det, siden Ap og Frp stemte for Høyres forslag var statsråden pålagt å iverksette arbeid med dette.Likevel fremholdt kommunalministeren fra Senterpartiet i et år overfor Stortinget at det ikke var behov for en gjennomgang av det sektor lov og regelverk som begrenser kommunenes handlingsrom. Ikke før Høyre dokumenterte, ved hjelp av KS, at det hadde vært en dramatisk økning i disse lov— og forskriftsbindingene på 90-tallet, endret ministeren syn, og noe senere ble prosjektet "et enklere Norge" – hvor nettopp en slik gjennomgang var en del, lansert av regjeringen.Enda mindre heldig var Høyre-byrådet i Oslo som fremmet 43 forslag til forenklinger overfor kommunalministeren som vendte tommelen ned for alle.Listen på eksempler er lengre. Da Høyre foreslo fjernet en rekke øremerkede ordninger i 1999 stemte Senterpartiet imot. Og ikke på ett punkt har Senterpartiet ligget i forkant på slike innlemminger i rammesystemet i årene etter. Ja, det toppet seg faktisk før sommeren, da Senterpartiet plutselig stemte mot innlemming av tilskuddet til leirskoler, et tilskudd som de i regjering var for å innlemme og som tidligere er blitt opprettholdt med Ap og Frps stemmer. Like før sommeren stemte Senterpartiet også imot Høyres forslag om å sette tidsfrister for innsigelser fra statlige myndigheter til kommunale planer.Nå er det jo hyggelig at Senterpartiet vil tilbakeføre en del av selskapskatten til kommunene, der er vi enig. Høyre stemte da også imot da Senterpartiets kommunalminister fremmet forslaget om å gjøre dette til en rent statlig skatt. Det hadde vært enklere hvis Senterpartiet hadde ment det samme i regjering som de gjør nå.Hvis noen skal stå ansvarlig for å begrense det kommunale selvstyret, må nok Åslaug Haga og Senterpartiet ta mer ansvar enn Høyre. Spesielt er det jo verdt å merke seg at et parti som snakker om økt kommunalt selvstyre, ikke har nok tillit til kommunepolitikerne til at de kan selv vurdere om aktiviteter skal legges ut på anbud i kommunen. For å forhindre anbud blokkerer Senterpartiet en generell momskompensasjonsordning for kommunene og har nettopp stemt for moms på tjenester, som også innebærer at interkommunalt samarbeid organisert i aksjeselskapsform blir momsbelagt. Av stortingsrepresentant Erna Solberg (H)