— Hva sier du nå, Søviknes?

— Det er viktig å skille mellom det som nå er skjedd rundt ordfører Brixtofte og de økonomiske disposisjonene på den ene side, og på den annen side den politiske modellen Farum bygger på. Vi bruker en god del av de samme politiske løsningene i vår oppbygging av Os, og det vil vi fortsatt gjøre, sier Søviknes. Han visste ikke at det danske forbildet var satt under administrasjon da BT snakket med ham i går ettermiddag.

Os-ordføreren har vært på flere studieturer til Farum, men har ikke møtt Brixtofte personlig.

- Vanvittig press

— Jeg vil ikke forhåndsdømme Farum-ordføreren. Vi må heller ikke glemme at denne danske kommunen har vært utsatt for et vanvittig press fra statlig hold, blant annet på grunn av de omstridte salgene av kommunale eiendommer.

— Vil du fortsatt karakterisere Farum-modellen som vellykket?

— Jeg forholder meg til det bildet Farum kommune har gitt av sin virksomhet under våre besøk der. Og mine inntrykk baserer seg på det kommuneadministrasjonens folk har formidlet, sier Søviknes.

Sydenturene

Os-ordføreren ble landskjent da han i kommunevalgkampen i 1999 lovet Os-pensjonister Syden-turer på kommunens regning, en ordning Farum har praktisert i flere år.

— Blir det Sydenturer for eldre i Os?

— Idéen er ikke lagt på is, jeg er fortsatt optimist. I mars vil vi legge frem en sak om dette for kommunestyret.

— Blir det gratisturer spandert av kommunen som tidligere lovet?

— Budsjettsituasjonen tilsier at vi må legge inn egenbetaling. Kommunens rolle blir mer av tilretteleggende karakter. Innholdet i tilbudet må vi avvente til kommunestyret i Os får saken på bordet, svarer Søviknes.