To milliarder kroner står på spill for de 20 kommunene som er eiere i BKK, dersom Os, Fusa og Osterøy ikke bøyer seg for flertallet.

— Den juridiske vurderingen er krystallklar og bekrefter at ingen kommune kan tvinges til noe som helst, sier Lars Ove Skorpen i Pareto Securities, meklerfirmaet opprørskommunene har engasjert.

Alt eller ingenting

De tre kommunene ønsker å selge alle sine aksjer, eller ingen. Den juridisk betenkning fra advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech konkluderer med at de kan stanse aksjesalget.

Vedtektene i kraftselskapet gir alle kommunene vetorett, uansett størrelsen på aksjeposten.

Os, Fusa og Osterøy eier ikke mer enn 4,2 prosent av aksjene, men har likevel like stor makt i salgsprosessen som Bergen med over 52 prosent av aksjene. Det slår den juridiske vurderingen fast.

Dersom vedtektene skal endres krever også det enstemmighet, mener jusekspertene Fusa, Osterøy og Os har tilkalt.

— Vi føler denne betenkningen styrker vår sak og de øvrige aksjeeierne bør ta en runde til med oss hvis de ønsker å gjennomføre salget, sier Søviknes.

Ille for Tystad

Bergen får alene 1,5 milliarder kroner dersom aksjene blir solgt til Statkraft. Finansbyråd Trond Tystad trenger pengene og har allerede brukt store deler av dem opp. Kommuneøkonomien skal sikres langt inn i fremtiden ved at gammel gjeld blir nedbetalt. Skoler skal rustes opp og eldreboliger bygges. Uten halvannen milliard fra BKK-salget veltes hele byrådets investeringsplan.

Stikker kjepper i hjulene

Avtalen om salg av aksjer til Statkraft innebærer at alle eierkommunene selger en tredjedel av sine aksjer. Men dette holder ikke for de tre opprørskommunene. De vil helt ut.

— Kommer vi oss ikke ut nå kan det gå mange, mange år før det byr seg en ny mulighet. Jeg mener det er feil av Os å ha så mange penger bundet i BKK i uoverskuelig fremtid, sier Søviknes.

Han kommer til å anbefale kommunestyret i Os å si nei til hele aksjesalget dersom de andre 17 kommunene ikke bøyer av. I verste fall kan det sette en stopper for alle kommunenes salg av aksjer, i beste fall innebærer det en utsettelse etter noen runder i retten.

Fakta/bkk-aksjer

  • BKK har 21 eiere. Bergen er den største med 52 prosent av aksjene, Statkraft er nest størst med 26 prosent. 19 andre kommuner eier mindre aksjeposter.
    1. desember la eierkommunene frem en salgsavtale som vil gjøre Statkraft til den største eier med 49,9 prosent av aksjene. Alle de øvrige eiere ville redusere sin aksjepost med en tredjedel.
    • Statkraft må ut med 3,3 milliarder korner for å øke sin eierandel. Kommunene får samlet utbetalt vel 2 milliarder kroner, mens resten av pengene skal gå til å styrke selskapets egenkapital. N BKK er verdsatt til 10,85 milliarder kroner.