Av Terje Søviknes (Frp),ordfører Os kommune

Det hele startet med at en russegruppe ved Os VGS tidligere i vinter drøftet en kampanje Russ Mot Stoff med lederen av Allaktivitetshuset i Os, Geir Jonassen. Allaktivitetshuset er mellom annet Os kommune sin «møteplass» for unge i alle aldre. Russegruppen og Jonassen ble enig om å sende en søknad om økonomisk støtte til kampanjen til Os kommune v/ordføreren. Som ordfører syntes jeg initiativet var svært positivt, men ønsket selvsagt en faglig vurdering av saken i administrasjonen.

Arbeidsutvalget i Tverrfaglig Rusgruppe behandlet søknaden 20. mars. I dette tverrfaglige utvalget som jobber med rusforebyggende arbeid sitter sosialsjef, helsesøster og representanter for oppvekstetat og kulturetat. Utvalget konkluderte i brev til ordføreren 21.03. at de var positive til kampanjen, og at de ville støtte den økonomisk med 10.000 kroner dersom kampanjen ble utvidet til flere russegrupper. De gav også ordføreren i oppdrag å ta kontakt med russen for å engasjere bredere, samt gi endelig svar på søknaden.

Jeg utfordret derfor den opprinnelige russegruppen til å engasjere resten av russen i Os i kampanjen, og gav lovnad om å øke støtten til 30.000 kroner om de fikk til dette. Det gjorde de! Underskriftskampanje ble satt i gang, russestyret engasjert og alle russebiler ved Os gymnas og Os VGS sa ja til å være med. De skal bl.a. samarbeide med Os kommune om holdningsskapende arbeid blant yngre ungdommer. Et flott engasjement!

Narkotikamisbruk er dessverre i ferd med å bli ett av de største samfunnsproblemene vi har. Det viktigste i denne kampanjen er derfor målet; – redusert narkotikabruk. Nesten like viktig er engasjementet. Jeg har tro på at engasjement og klare holdninger fra ungdom selv, er det beste virkemiddelet mot økt narkotikabruk blant unge. De som jobber med ungdom og narkotika peker alle på problem med «at ungdommen ikke lenger mener det er så farlig å bruke hasj eller andre stoff». Dette er en skremmende holdning som må endres. Ingenting er bedre enn at ungdommen selv tar initiativet til en slik holdningsendring.

Russ Mot Rus gjør det. En sier klart ifra om at russen i Os, 18-19-åringene i Os, ikke aksepterer bruk av narkotika i sitt miljø! Det er et godt forbilde for yngre ungdommer i Os.

For få år siden hadde organisasjonen Ungdom Mot Stoff 400 medlemmer i Os kommune. I dag har de ingen! Vi trenger et nytt initiativ på dette området, og det må komme fra ungdommen selv. Prosjektet Russ Mot Stoff står på egne ben, og det er faglig forankret i det rusforebyggende arbeidet i kommunen. Det er altså ikke et solospill fra ordfører Søviknes sin side for å vinne velgere ved stortingsvalget slik BT antyder!

Hærverket på Os ungdomsskole bør ikke kobles til kampanjen Russ Mot Stoff. Det er to helt forskjellige saker. Hærverk av denne typen er uansett forkastelig, og russen må gjøre opp for seg ved å dekke kostnaden til opprydning og rengjøring ved ungdomsskolen. Russ Mot Stoff er derimot starten på en positiv kampanje der ungdoms selv sier klart NEI til bruk av narkotika i sitt miljø. Det burde BT være positive til! Avisen er for øvrig velkommen til å delta på vår oppsummering av kampanjen 15. juni. Da skal vi synliggjøre resultatene.