Stridens kjerne er en treningsavtale kommunen har inngått og måten rådmannen har håndtert saken.

På kollisjonskurs

I april gikk rådmann Lars Atle Skorpen Hansen i gang med å skaffe en gunstig treningsavtale for kommunens ansatte. Ved å bruke makten kommunen har som stor bedrift, håpet han å gi hardt prøvede kommuneansatte et frynsegode, uten at kommunen ble påført utgifter.

De to treningssentrene i Os ble bedt om å gi et tilbud. I sommer falt valget. Os Helsepark ble foretrukket fremfor Cha-Zet, selv om tilbudet fra Cha-Zet var 30 prosent rimeligere. Saken har ført til politisk rabalder og avslører konflikter i Høyre/Frp-koalisjonen.

— Det er klart det ikke er enkelt når ordfører og varaordfører er på kollisjonskurs i forhold til den myndigheten jeg har som jeg fungerer som ordfører. Utover det har jeg ingen kommentar til forholdet mellom oss, sier varaordfører Lisbeth Axelsen, Høyre.

Ble forundret

Treningssenteret Cha-Zet følte seg presset til å gi et svært gunstig tilbud til Os kommune.

— Vi fikk beskjed om at lav pris var det viktigste. Rådmannen sa meget tydelig ifra at han ikke ville høre at andre bedrifter i Os fikk et bedre tilbud enn kommunen, sier Reidun Vasby, daglig leder på Cha-Zet.

Hun leverte et svært gunstig tilbud til de ansatte i kommunen. Så ble det stille om saken, inntil hun i sommer «på bygden» fikk høre at kommunen anbefalte de ansatte å trene på Os Helsepark, uten å nevne tilbudet fra Cha-Zet.

— Jeg ble litt forundret, særlig fordi vi aldri hadde fått noen tilbakemelding eller hadde vært invitert til videre forhandlinger, sier Vasby.

Da Lisbeth Axelsen i sommer fikk kjennskap til saken, fungerte hun som ordfører og reagerte spontant på det hun mente var uryddig behandling.

Instruerte rådmannen

— Jeg fikk vite at forutsetningene var endret underveis, uten at den ene parten var informert. Jeg ga umiddelbart fungerende rådmann instruks om å rydde opp i dette. Når jeg gir en slik ordre forventer jeg at den blir fulgt. Dette handler ikke bare om hvem man velger, men hvordan man forholder seg til det private næringslivet i Os kommune. Vi i Høyre er opptatt av at kommunen opptrer pinlig ryddig når en handler på vegne av innbyggerne, sier Axelsen.

— Kan en leve med at administrasjonen ikke følger opp politiske instrukser og rydder opp?

— I sommer hadde jeg fullmaktene som ordfører, nå er det Terje Søviknes som er ordfører. Jeg registrere at vi har forskjellig tolkning av ordførerens rolle. Når vi blir kjent med at kommunen har opptrådt uryddig, mener jeg det er vår plikt å rydde opp, sier Axelsen.

Sladder

Flere i Os har spurt seg om hvorfor rådmannen valgte å anbefale det dyreste tilbudet. At Os Helsepark leier lokaler av en profilert Frp-mann, har ikke stanset sladderen.

— Jeg skjønner godt at folk stiller slike spørsmål. I saker der det kan være usikkerhet om bindingene er det i alle fall viktig at det er åpenhet rundt prosessen, sier Kåre Lutro, KrF.

Han mener det er åpenbart at kommunen burde ha anbefalt tilbudet fra Cha-Zet til sine ansatte.

— Jeg har aldri hørt noen stille spørsmål ved kvaliteten på tilbudet fra Cha-Zet og de har drevet i Os lenge. Det kan ikke være det som er årsaken til at de ble forkastet, sier Lutro.

- Opplegget stinker

— Hele opplegget stinker, sier hovedtillitsvalgt Jonny Christensen.

Han håper nå å tilby medlemmene i Kommuneforbundet den gunstige treningsavtalen fra Cha-Zet.

Lisbeth Axelsen synes det er leit at de ansatte har gått glipp av rabatten Cha-Zet var villig til å gi.

— Jeg undrer meg over at en har fått et så godt tilbud uten at de ansatte er gjort kjent med det. Ikke minst fordi det på forhånd var lovet at begge tilbudene skulle gå ut, sier Axelsen.

Et fullpris-kort med 20 klipp på Cha-Zet koster 990 kroner. Treningssenteret var villig til å gi kommuneansatte om lag 30 prosent rabatt. Det rabatterte kortet hos konkurrenten Os Helsepark koster 1000 kroner. Rådmannen markedsfører avtalen som gunstig for de ansatte.