Foreldre og lærere til elever i 2.-4.klasse skal besvare mange og dyptpløyende spørsmål om hvorledes barn i Bergen er og har det. Mange forventninger knytter seg til denne undersøkelsen både i hjemmene og på skolene.

Det er sagt at undersøkelsen har som målsetting å fange opp problemer og hjelpe barn i en tidlig fase hvor problemene er små. Det skal også satses på forebyggende tiltak, og endelig er det meningen at de som har store problemer også skal få den hjelpen de trenger.

Dette ser fint ut, men er det noen som har tenkt på hvorledes man skal skaffe til veie midler til å gjennomføre denne oppfølgingen? Vil byrådet, som har vedtatt å gjennomføre undersøkelsen, legge til rette for den oppfølging som er nødvendig i etterkant av en slik undersøkelse? Har våre bystyrepolitikere, som også er igangsettere, tenkt å satse på å forebygge gjennom å styrke skolene på dette området? Vi i Venstre er opptatt av de etiske spørsmålene som knytter seg til denne undersøkelsen, dersom det ikke stilles midler til rådighet for en oppfølging av resultatene.

I økonomisk vanskelige tider er det særlig viktig at man har planer for hvordan man vil følge opp med konkrete tiltak.

Vi i Venstre har et grunnleggende prinsipp i vår politikk: Vi vil ta et sosialt ansvar. Bergen Venstre tar derfor opp dette konkrete og aktuelle spørsmålet, og vi håper å vinne støtte for våre synspunkter til beste for både foreldre og barn i Bergen.

GYRI SKRE,

LEDER,

BERGEN VENSTRE

LIV SÆBØ FAUSA,

LEDER,

HORDALAND VENSTREKVINNELAG