Knapt noen andre partier foreslår å øke de offentlige utgiftene med like store beløp som Frp. Siste forslaget nå fra Hagen er å bruke 50 milliarder på et fond for å sikre økt statlig eierskap i næringslivet. Hans forgjenger Anders Lange ville snu seg i graven over et slikt horribelt forslag. Maken til statskapitalisme har vi ikke sett siden Ap hadde rent flertall på Stortinget.

Partiledelsen ønsket også at staten skulle bruke mer penger på SFO-ordningen, men heldigvis var det ennå fornuft å finne på grasrota som forkastet det venstrevridde forslaget.

At partiet stadig finner sammen med Ap og SV er noe som ville vært utenkelig for få år siden. Frp er nå med på et rådyrt barnehageforlik og de har tidligere bidratt til å forhindre regjeringen i å selge seg ned i næringslivet.

I tillegg går partiets 2. nestformann John Alvheim nå ut og sier at Frp, av partitaktiske hensyn, ønsker å felle regjeringen i høst for å så gjeninnsette Jens Stoltenberg. Så dum kan vel selv ikke Frp være. De vil da i resten av stortingsperioden havne i skyggenes dal fremfor å få reell innflytelse og troen på et senere regjeringssamarbeid med Høyre er som å tro på julenissen. Alle prognoser tyder på at det aldri vil bli et Frp/Høyre-flertall og dessuten kan ikke Høyre på landsplan samarbeide med et parti som stadig endrer sin politikk.

Nei, kanskje ønsker heller Frp seg et nærmere samarbeid med Ap og SV siden det er dem de nå beveger seg i retning av. For de velgerne som fortsatt ønsker å ha en ikke-sosialistisk regjering er i alle fall ikke Frp lenger et alternativ å stemme på.

AUDUN SOMMERLI TIME,

1. VISEFORMANN, HORDALAND UNGE HØYRE