• Mennene som serieimporterer kvinner har mange fellestrekk. De er ofte uføretrygdede, har et foreldet kvinnesyn og dårlige sosiale nettverk.

Mange av dem har et ekstremt kontrollbehov, og felles for dem alle er at de behandler kvinner og barn svært dårlig, sier advokat Monica Lindbeck, som er ekspert på importekteskap.

Mens de fleste i Norge tar det som en selvfølge at alle har nok mat her i landet, er det mange av de importerte kvinnene og deres barn som sulter. Mange er underernærte når de klarer å komme seg til krisesenteret.

— Det går igjen at kvinnene og barna ikke får nok mat, sier Greta Faye Anfinsen på krisesenteret i Bergen.

BT har snakket med mange av de mishandlede importbrudene. Skremmende mange av dem forteller om ydmykende «regler» mennene har satt opp, som at kvinnene må sitte på gulvet.

— Et fellestrekk er at kvinnene ikke får lov til å oppholde seg andre steder i huset enn kjøkkenet og soverommet. De er hentet som slaver, og behandles som det, sier Lindbeck.

En stor del av mennene bor i grisgrendte strøk. Kvinner som hentes dit fra millionbyer i Russland og Thailand får sjokk når de kommer til den norske landsbygden.

— Vi har mange eksempler på at eldre menn, som bor svært isolert, henter seg unge thaijenter. Aldersforskjellene mellom ektefellene er minst 20 år, sier Kari-Ann Søreide på Norsksenteret i Florø.