Av Silja Ekeland Bjørkly,

stortingsrepresentant Høyre

Som et eksempel på «feilvarer» fremhever Sortevik den nylig vedtatte Lov om frittstående skoler. Stortinget har altså vedtatt regjeringens forslag til reform av friskolevirksomhet. Hovedendringene som ble vedtatt er: At kravet om religiøst eller alternativt pedagogisk formål fjernes. At det settes tak på hvor mye skolepenger det er lov å kreve. At Utdannings— og forskningsdepartementet, eller et organ utnevnt av dette, skal godkjenne læreplanen til de enkelte skolene.

Vi er selvsagt helt uenig i at Friskoleloven er en «feilvare», tvert imot åpner loven før større mangfold, større valgfrihet og bedre kvalitet i skolen. Hvordan fikk så regjeringen flertall for loven? Ved hjelp av Fremskrittspartiets stemmer, hvor stortingsrepresentant Arne Sortevik er fraksjonsleder. At Sortevik kritiserer et vedtak som Fremskrittspartiet, ledet an av hans egen fraksjon, har stemt for, er totalt ubegripelig. Har Sortevik virkelig ombestemt seg, etter selv å ha bidratt til at Stortinget omsider fikk vedtatt en historisk viktig og positiv reform for frittstående skolevirksomhet?

Det hadde seg imidlertid slik at da Stortinget, etter at Friskoleloven var vedtatt, skulle vedta finansieringsordning for de frittstående skolene, så hadde Sortevik og Fremskrittspartiet fått nok. Derfor måtte regjeringspartiene finne frem til en finansieringsordning med Sosialistisk Venstreparti. Dagens regelverk gjør at frittstående skoler får et statstilskudd beregnet ut fra et landsgjennomsnitt. Det fornuftige er at tilskuddet baserer seg på gjennomsnittlige driftsutgifter i den enkelte kommune, siden kostnadene med å drive skole variere fra område til område. Dette fornuftige forslag støttet Sosialistisk Venstreparti, selv om partiet er mot Friskoleloven.

Selvsagt burde Fremskrittspartiet ha vært med også på vedtaket om finansiering. Men i stedet for å delta med å få dette på plass, så kom Sortevik & Co. med en rekke andre krav som skulle forhandles inn.

Friskoleloven er bare en av mange saker Samarbeidsregjeringen har fått gjennomslag for. Samarbeidsregjeringen har gitt landet en ny politisk kurs med lavere skatter og avgifter og med konkrete grep for økt kunnskap og kvalitet i skolen. Av lokale saker har vi fått vedtatt flytting av Konkurransetilsynet til Bergen. Vi har også foreslått å gi Bergen et rettferdig inntektssystem, med den konkrete virkning på 71 millioner til neste år. I begge disse sakene har Fremskrittspartiet stemt mot. Sortevik bør heller se nærmere på sine egne «leveranser».