Av Silja Ekeland Bjørkly,

stortingsrepresentant for Høyre

Dette er en ganske interessant betraktning fra Frp sin side. Det høres nesten ut som om Sortevik mener vi burde samarbeide med dem istedenfor SV. Det er jo for å si det mildt helt umulig. Etter mine begreper kalles det ikke samarbeid når en av partene ikke er villige til å flytte seg i det hele tatt. Slik er det med Frp. Både i saken om friskoler og i andre saker, har det seg slik at Frp ikke er villig til å inngå kompromiss, mens andre partier, som SV og regjeringspartiene, er villige til å vike på noen av sine standpunkter for å få til en løsning.

Det er ikke bare innenfor området skole at regjeringspartiene har måttet søke støtte hos SV. Det har overraskende nok vist seg at det de siste to årene er SV, ikke Frp, som er det ansvarlige opposisjonsparti når det gjelder næringspolitikken. I flere store og viktige næringspolitiske saker har det vært helt umulig å få til en dialog med Frp. Viktige elementer i eierskapsmeldingen og i saken om virkemiddelapparatet ble vedtatt ved hjelp av SV. Til gjengjeld har vi blant annet støttet et næringsfond til næringsfattige områder på én milliard. Dette er en svært liten pris å betale mot de 100 milliardene vi måtte punge ut med dersom Frp fikk sin vilje. Det er nemlig beløpet som antydes i Frp sitt forslag om strukturfond, et fond som skal redusere risikoen for Norges rikeste menn i deres investeringer. Også når det gjelder salg av SND Invest, som Frp har vært for tidligere, måtte vi søke støtte fra SV fordi Frp plutselig var imot.

I tillegg til at Frp har snudd i nærmest alle sine næringspolitiske standpunkter de siste to årene, er Frp uten tvil det partiet som har den mest usammenhengende økonomiske politikken. De aller fleste forstår at det ikke er mulig å få både lavere skatter og økte offentlige utgifter. Men for Frp er dette mulig. Frp er de eneste som ikke har tatt det innover seg at det vil føre til økte renter dersom vi bruker mer penger fra det såkalte oljefondet. Regjeringens økonomiske politikk virker. Siden regjeringen overtok, har renten sunket med tre prosent. For bedrifter og kommuner med trang økonomi har dette enorm betydning.

Arne Sortevik kaster stein i glasshus når han kritiserer regjeringens samarbeid med SV. Frps samarbeid med venstresiden har etter hvert blitt omfattende. Mens regjeringen samarbeider med SV for å redusere statens utgifter, har Frp og venstresiden gang på gang vedtatt å øke utgiftene. Fem milliarder til barnehagene, én milliard til kommunene, flere milliarder til økte trygder og dessuten skal helse ifølge opposisjonen også få flere milliarder. Det finnes ikke forslag til inndekning for disse utgiftene, og da vet alle at regningen faller på skattebetalerne. Er ikke Sortevik det minste bekymret for at deres politikk fører til økte skatter og avgifter for folk flest?