For oss som lever i parforhold var det kjekt å få en søndagsavis som kunne deles. Søndagsfrokosten er et av ukens høydepunkter med god tid både til mat og avis. Nå har BT tatt fra oss halve gleden, ikke med å redusere formatet, men ved kun å levere en udelt avis. Dere trenger ikke gjøre den stor igjen, men kan vi få tilbake den todelte? Vær så snill? (Dere må gjerne dele den i flere. Den beste BT vi har hatt var den firedelte, der vi kunne fyre i ovnen med sportsdelen.)

JAN NORDSTRØM