Av Eva Grimstad,styreleder VNO

Kvaliteten blir bedre for hvert år, og når været er fantastisk, og en helt ny sceneoppbygging lar orkester, kor og solister få komme til sin rett som aldri før, da gleder det et stort publikum.

I juli fikk vi syv forestillinger med «Askepott» på DNS, også den en suksess.

Så kommer jeg til mitt triste hovedpoeng. Byrådet i Bergen har foreslått å legge ned Vest Norges Opera! Ja, slik er det. Saken ble fremmet i vår, men ble etter påtrykk fra VNO utsatt i siste liten.

Byråd for kultur har mange ganger fremhevet hvor viktig han synes sommeroperaen er for Bergen. Han ga også løfter om en tilleggsbevilgning til denne, slik at VNO i en vanskelig økonomisk tid med tilbakebetaling av underskuddet på Olav Tryggvason til DNO, skulle klare å sette opp de to sommeroperaene i 2002. 150.000 kr var beløpet vi fikk signal på å søke om, og som vi la inn i våre budsjetter. Stor ble min overraskelse da jeg så byrådets behandling av søknaden. Vest Norges Opera, byens og fylkets eget operaselskap, fikk kr 75.000, mens Opera Vest, en liten privat stiftelse som ikke har produsert noe i Bergen i år, fikk kr 250.000.

Det er beklagelig at Arbeiderpartiet i byrådet over lang tid har hindret utviklingsmuligheter for Vest Norges Opera. Vi kan nevne at vi blir godt mottatt av byrådet i Oslo når vi reiser inn til Youngstorget med hele «Turandot» helgen 24. og 25. august. Da skal vi markedsføre kunst produsert i Bergen.

Jeg håper at sommerens forestillinger vil føre til at politikerne i Bergen våger å satse på Vest Norges Opera og Anne Randine Øverby med kor, orkester og operateam, og ikke legger ned den eneste profesjonelle operaen som produserer utenfor Oslo.

Vi kommer til å trenge støtte fra byens befolkning i den kampen som står foran oss. Jeg utfordrer derfor vårt store publikum.