Gjentatte ganger har deres viktigste ledere proklamert at først skal de ta lørdagsfolket (jødene), så skal de ta søndagsfolket (de kristne). En rektor for en shariaskole i London sier det slik: «Når den islamske stat er opprettet, blir målet å erobre Storbritannia og hele den vestlige verden. Vi arbeider over hele Europa og USA. Målet er maktovertagelse.»

Jeg håper at verdens ledere snart skjønner at islamistene har erklært resten av verden krig og at en snarest mulig tar dem på alvor. Det første en bør gjøre er å samle seg om sannheten rundt terrorvirksomheten verden over og da må en begynne i Midtøsten. Der har en lenge rettet baker for smed og snudd alt på hodet. For eks. så fremstilles det fra media at i Israel så er det araberne som er den angrepne part og jødene angriperne. Hvorfor er det da slik at hvor enn en reiser i Israel så vandrer den arabiske befolkning fritt og ubekymret rundt, mens samtlige jøder må sørge for å ha «ryggen klar»? Å ha ryggen klar i Israel betyr at hvor det er arabere og jøder innen rekkevidde av hverandre, så er det livsviktig for jødene å ha kontroll.

Det Norge kan gjøre er å definere hvem som er terrorist og hva en må gjøre for å beskytte seg mot disse. Da bør en begynne med alle terroristers far, Yasser Arafat. All støtte til Arafat må umiddelbart stoppes og PLOs kontor i Norge stenges. Det bør også bli rettet et sterkt søkelys på islamsk virksomhet i Norge. Jeg synes det er helt normalt i disse tider å overvåke islamistene som åpent har gått ut med løfter om å erobre hele verden. Til vårt eget lands ledere som er engasjert i fredsarbeid, vil jeg anbefale å sette inn kreftene hjemme i Norge. Det at vi som nasjon har gitt navnet til det internasjonale fredsarbeidets største fiasko, Oslo-avtalen, taler for seg. Selvfølgelig skal vi også engasjere oss internasjonalt, men det bør stå i forhold til vår reelle betydning, sett med verdens øyne. Skal islam klare å erobre hele verden, som de selv sier, kan dette målet bare nås gjennom krig.

ARNE DAHL, BERGEN