Episoden minnet meg for øvrig om noe jeg leste i avisene for litt siden. En undersøkelse, gjengitt i Tidsskrift for den nor s ke lægeforening, viser at flere kvinner enn menn slår sine partnere. De som har greie på slikt, sa da at dette ikke kan karakteriseres som vold, da kvinnene er så svake at de ikke kan påføre andre skade.

Det var heller å se på som en slags diskusjonsteknikk for kvinner som ikke når fram med argumenter. Martins ørefik var nok ubehagelig, men kan knapt karakteriseres som alvorlig voldsutøvelse.

Det er også forståelige at Schancke blir provosert av å bli kalt feig, og i situasjonen ikke gir seg tid til eller evner å forklare hvorfor. Så er det da noe å bråke for at Martin Schanche oppfører seg som et kvinnfolk?

HÅVARD ØSTREM PEERSEN