Den strengeste dommen får en 37-årig mann av utenlandsk opprinnelse. Samlet er mannen dømt til fem års fengsel for erverv, oppbevaring og overdragelse av minst 85 gram heroin. Mannens 26-årige kompanjong fikk en dom på to år og seks måneder for medvirkning til oppbevaring og salg av 50 gram av disse. 26-åringen er også dømt for å ha avgitt falsk forklaring i en tidligere rettssak.

37-åringen, som kan betegnes som hovedmannen av de to, ble pågrepet 22. juli 2000 med over 96 gram heroin og 11.700 kroner i kontanter på kroppen. Tiltalte forklarte at han ønsket å kjøpe hasj og at han trodde pakkene inneholdt hasj — ikke heroin. Retten fant denne forklaringen lite troverdig.

Ettersom 37-åringen ikke er heroinmisbruker selv, regner retten det som sannsynlig at stoffet var beregnet for videresalg. Dette mener man å ha fått bekreftet gjennom spaning på tiltalte i mai 2001. Da ble 37-åringen og 26-åringen observert sammen i Bergen sentrum. 26-åringen plasserer to pakker i et vindu. Pakkene blir senere plukket opp av personer tilknyttet rus- og prostitusjonsmiljøet i Bergen. De inneholdt henholdsvis 20 og 30 gram heroin.

Retten fastslår at 37-åringen aldri har hatt noen narkotikaproblem selv og at han dermed har forhandlet narkotika kun med tanke på personlig økonomisk fortjeneste.

— Min klient ønsker å anke dommen. Han mener seg uskyldig dømt og sier han ikke har gjort det han er tiltalt for, sier 37-åringens advokat Reidar Andresen.