I et oppslag i Bergens Tidende 13. desember sier hun bl.a.: «Bare det å registrere folk som potensielle bråkmakere i et register er ganske tvilsomt.» Hun spiller for galleriet. Både hun og de andre EU-tilhengerne har vært klar over faren for denne typen registreringer hele tiden. Det er jo nettopp misbruk av denne typen registreringer Schengen-motstanderne har advart mot siden Schengen-opplegget ble kjent.

Flere steder i Schengen-konvensjonen blir det vist til at personer skal kunne registreres ut fra forventete straffbare handlinger i fremtiden. Når disse bestemmelsene kobles med det svært vide og vage formålet til Schengen-informasjonssystemet (SIS), burde det være klart at lovverket åpner for den typen tiltak Solberg nå sier hun er bekymret for. Formålet til SIS er «… å opprettholde den offentlige orden og sikkerhet, herunder statens sikkerhet …» ikke kriminalitetsbekjempelse, slik Solberg gir uttrykk for.

I det samme oppslaget bagatelliserer journalist Frank M. Rossavik problemene ved Schengen og skriver at bare «… dømte forbrytere, bortviste utlendinger, stjålne biler …» og liknende er registrert i SIS. Dette er feil. I systemet har man for lengst begynt å registrere utelukkende på politisk grunnlag, noe som harmonerer godt med for eksempel Schengen-konvensjonen artikkel 99 om hemmelig overvåking. Dette ble avslørt da anti-atomvåpenaktivisten Stephanie Mills i 1998 ble nektet innreise til Nederland fordi Frankrike (!) hadde registrert henne som «en trussel mot den offentlige orden» i SIS. Hun var en trussel fordi hun hadde organisert en kampanje mot de franske atombombesprengningene ved Mururoa i 1995. Hun var ikke engang mistenkt for å ville gjøre noe kriminelt i fremtiden.

EU-tilhengerne var ikke bekymret for de uheldige virkningene på rettssikkerheten av Schengen før Norge ble medlem. Det var viktigere å melde Norge inn i EU på ett viktig område til. Da fikk det ikke hjelpe at det var nødvendig å omgå sannheten, som da tidligere statsråd Anne Holt løy og sa at Schengen ikke hadde noe med sikkerhetstjenestene å gjøre.

Nå har blant andre Erna Solberg viklet Norge inn i et overvåkingssystem, der vi ikke har stemmerett, og der Norge må godta alle nye bestemmelser fra EU hvis Norge fremdeles skal være med i Schengen. For EU-tilhengerne betyr dette at de kommer til å godta alle nye bestemmelser innen Schengen som kommer fra EU, uansett hvor uheldige de kan tenkes å være for rettssikkerheten. Så får de heller uttrykke skepsis ved festlige anledninger.