Sotra Steinindustri har utarbeidet reguleringsplanen etter oppfordring fra kommunen.

Styreformann Arne Njøten har truet kommunen med erstatningskrav dersom planen ikke blir lagt ut på høring.

— Vi taper penger på dette. Vi har foretatt store investeringer med tanke på videre drift av steinknuseverket, sier han.

Sotra Steinindustri fikk i kommunestyret i går skarp kritikk fra ledende politikere i Høyre og Arbeiderpartiet for å ha truet med søksmål.

— Jeg skjønner ikke at politikere i 2002 oppfatter et brev fra en advokat som en trussel. Jeg trodde vi var forbi det stadiet, sier Njøten.

Det er varaordfører Sigrun Sangolt Natås som først og fremst har støttet Sotra Steinindustri.

I kommunestyret leverte hun et sterkt forsvar for selskapet. Men etter først å ha stemt for at reguleringsplanen skulle legges ut, sluttet hun seg til et forslag om at administrasjonen skal omarbeide reguleringsplanen før den legges ut på høring.

Kritikken mot reguleringsplanen berører flere forhold. Viktigst er at den truer Kvalbukta, et område der det har vært drevet hvalfangst i flere tusen år.

Naboer har også vært svært kritiske til måten steinknuseverket har vært drevet på. Før kommunestyremøtet truet fiskeriforedlingsbedriften Sekkingstad Services kommunen med erstatningssøksmål dersom reguleringsplanen ble lagt ut på høring. Dette fordi bedriften har vært sterkt plaget av støv fra steinknuseverket.