Mandag skal Bjørgvin bispedømmeråd behandle avskjedssaken mot soknepresten, som var ansatt i en menighet i Nordfjord prosti. Saken vakte stor oppsikt da den ble kjent i slutten av januar i år. Men verken biskop Ole D. Hagesæther eller stiftsdirektør Helge Taranrød ved Bjørgvin bispedømmeråd ville i går kommentere avskjedssaken overfor Bergens Tidende. De viser til taushetsplikten og at saken er unntatt offentlighet.

Men biskop Hagesæther gjorde det allerede i januar klart overfor Bergens Tidende at presten måtte slutte i stillingen, og at soknepresten hadde gjort seg skyldig i et uakseptabelt forhold til kvinnen. Etter at saken ble offentlig kjent, har presten ikke fungert i stillingen sin.

Leve etter Guds ord

Da saken ble offentlig kjent etter rykteflom i menigheten, skrev Bergens Tidende at den gifte soknepresten i slutten av 30-årene over tid hadde hatt et forhold til en ung kvinnelig medarbeider i menigheten.

— En ordinert prest i Den norske kirke kan ikke ha en livsførsel som er uforenlig med det en kan forvente av personer i prestelig tjeneste. I en slik stilling må han leve og lære i samsvar med Guds ord. Som prest og rettleder har han hatt et uakseptabelt forhold til kvinnen, og det har skjedd over tid, sa biskop Hagesæther til Bergens Tidende 25. januar i år.

Biskopen la til at det ikke har vært aktuelt å politianmelde saken, men at presten kan ha misbrukt stillingen sin.

Første sak i Bjørgvin

Biskopen bekreftet også at han ikke har hatt noe å utsette på måten presten ellers har utført tjenesten sin. Presten holdt sin siste gudstjeneste i menigheten ved juletider 2001, og ble deretter sykemeldt. Så vidt Bergens Tidende kjenner til, har han akseptert at han ikke får komme tilbake til stillingen sin.

Det er første gang Bjørgvin bispedømmeråd får en presteavskjed på dagsordenen. Etter at bispedømmerådene på slutten av 1980-tallet overtok retten til å ansette prester, fikk de for en tid siden også myndigheten til å avgjøre oppsigelses- og avskjedssaker. Frem til 1989 var sokneprester embetsmenn, og kunne derfor bare avskjediges ved dom.