1. og 26. april arrangerer Nordsjøfartmuseet i Telavåg og Sund kommune Telavågkonferansen 2002.

— Temaet er barn og krig, forteller Egil Christophersen, styrer/førstekonservator ved Nordsjøfartmuseet.

Søndag 26. april er en dato som for alltid vil bli minnet i Telavåg Denne dagen i 1942 begynte marerittet for folket som var sterkt involvert i flyktningtrafikken over Nordsjøen. To norske agenter kom i skuddveksling med Gestapo, to tyskere og en agent omkom på loftet hos Laurits Telle.

Resultatet for sivilbefolkningen var at de vel 200 i bygden ble internert. Barn, kvinner og eldre ble sendt til Framnes ungdomsskule i Hardanger der de satt bak piggtråd resten av krigen, mens 66 menn mellom 16 og 60 år fikk oppleve konsentrasjonsleirene i Tyskland. Det var ingen fornøyelse, for 30 fra Telavåg døde der nede. Alle hus i Telavåg ble jevnet med jorden.

Forskning og formidling

Da Nordsjøfartmuseet ble åpnet i 1998 ble det satt inn i vedtektene at museet blant annet skal drive forskning og formidling på området krig/fred.

— Vi åpnet det nye museet i 1998, men trengte litt tid på å etablere oss, med registreringsarbeid osv., men i fjor kom vi i gang sammen med Sund kommune med denne delen av arbeidet. Da het konferansen «Saman mot framtida», i år «Born og krig», sier Egil Christophersen.

— Denne gangen ville vi sette søkelyset på barn som offer i væpnede konflikter, og da har vi et rikt register av muligheter for hvordan barn blir uskyldig rammet. Mindre barn er jo totalt vergeløse og kan lett bli skadd eller drept i krigshandlinger, men som oftest ender de som flyktninger, alene eller sammen med foreldrene. Litt større barn kan også bli tvunget eller manipulert inn i krigshandlingene som soldater. I Norge i og etter krigen så vi hvordan barn ble gjort som syndebukker for foreldrenes handlinger og ble stemplet som «tyskerunger», sier han.

Samarbeidspartneren til museet, Sund kommune, har et sterkt engasjement på Balkan, særlig mot Konjic i Bosnia. Det drives nå et prosjekt om lokaldemokrati og kulturell utvikling.

Flere fagmiljøer

På konferansen skal folk fra forskjellige fagmiljøer belyse barnas prøvelser i forbindelse med krig og krigssituasjoner. Her kan vi nevne at Hans Wilhelm Steinfeld representerer reporteren, mens barnepsykolog Magne Raundalen som har jobbet med krigstraumatiserte barn forteller om Telavåg-barn i 1942/2002. Historiker Lars Borgersrud ved Institutt for kulturstudier ved UiO holder på med et forskningsprosjekt om de norske krigsbarna, og Hanne Sophie Greve representerer den juridiske kompetansen. Hun vil snakke om hvor barn står i forhold til folkeretten. Hjelpeorganisasjonene Unicef, Redd Barna og Røde Kors er også representert og sykepleier Venke Aarethun vil bidra med sine erfaringer fra Midtøsten.

Internasjonalt preg

Konferansen skal holdes i auditoriet på Nordsjøfartmuseet. I forbindelse med arrangementet skal museet stille ut tegninger der barn fra Balkan og Midtøsten forteller om hvordan de opplever krig. To av byene på Balkan som Sund kommune har gode kontakter med, Konjic og Prijedor, stiller med en delegasjon.

Konferansen er beregnet på politikere, ledere og faglig ansvarlige som arbeider med flyktningbarn, men samfunnsengasjerte mennesker generelt er også velkomne.

Påmeldingsfristen er 23. mars. Kari Amble, daglig leder for Stiftelsen Egil Raftos Hus skal lede konferansen.

EGIL CHRISTOPHERSEN, styrer på Nordsjøfartmuseet i Telavåg.
FOTO: ØYVIND ASK