Ingrid Heggø har vore kommunestyrerepresentant i Høyanger frå 1991. Frå 1995 har ho vore varaordførar. Den nye fylkessekretæren er 39 år. Heggø går frå stillinga som soussjef i Fokus Bank.