JAN STEDJEjan.stedje@bt.no I går måtte den politiske ledelsen i justisdepartementet innrømme at stortingsgruppen ikke har bestemt seg hvor politimesteren i Sogn og Fjordane skal sitte; i Florø eller Sogndal.Dermed blir de politiansatte i Sunnfjord og Sogn sittende på pinebenken enda noen dager, til 22. mai.Regjeringen har gått inn for å legge ned kammeret i Florø og redusere antall kammer til ett i Sogn og Fjordane, med plassering i Sogndal og indre Sogn.I Florø i går kunne ikke justisminister Hanne Harlem gjøre annet, på spørsmål om denne svært betente saken, enn å vise til regjeringens standpunkt om valg av Sogndal. Fem dager etter 17. mai står polti-slaget i Stortinget.