På vårt samband på strekningen Krakhella-Rødland-Rysjedalsvika, må vi som kommer på i Krakhella alltid rygge om bord. Det går på sikkerheten løs. Ofte har det kommet dugg på vinduene når du venter på fergen så en ser knapt hvor en rygger. Og rett som det er det noen som kjører med tilhenger, og da er det ikke enkelt med denne ryggingen. Jeg kan ikke skjønne hvorfor ikke fergen bare kan snu, den har to motorer og det er praktisk mulig. HSD får dette til på sine strekninger, da må vel også Fylkesbaatane kunne klare det med sine ferger.

ALFRED TUNGODDEN, KRAKHELLA