Ønsker BT flere bygninger av type «rådhusblokk» (14 etasjer) i Bergen sentrum, eller er det et utspill for å «kjempe frem» Neumann Eiendoms utspill med å «bygge barneteater» på Nøstet? Dette i form av høyblokker på 12-14 etasjer på sin eiendom på Nøstet. (Ref BTs kulturside 17. oktober d.å.)

Denne type høyhus bryter totalt med den bergenske byggeskikk, som rådhusblokken er et tydelig eksempel på. Når man referer til Oslo så var (så vidt jeg husker) 90 prosent av befolkningen, med den kjente arkitekt Nils Torp i spissen, imot flere høyhus i sentrum der.

Dessuten, vil de teatergrupper som er nevnt, ha råd til den leie Neumann Eiendom må ha for lokalene? Neppe, men det er sikkert et fint argument til saksbehandlingen i komité for miljø og byutvikling.

Ser man mer miljømessig på saken, så vil Neumann Eiendoms forslag i sterk grad forringe «livskvaliteten» for den bakenforliggende trehusbebyggelse mellom Nøstegaten og Skottegaten. Ja, nesten opp til Klosteret.

En bebyggelse som eierne i årevis har kjempet for å vedlikeholde, og som med kommunens hjelp (gatetun — brosteinslegging etc.) virkelig er blitt et trivelig boområde.

Denne vil nå bokstavelig talt havne i «skyggens dal». Solen vil den hele året se mindre av enn den nordlige landsdel i mørketiden.

Man har da mulighet for å protestere på planene? Den er nok begrenset. Neumann Eiendom eier mesteparten av de eiendommer som har klagerett. Enhver kan jo tenke seg resultatet da.

Hvis ikke BT eller andre skjønner hva det betyr å plassere flere ý «rådhusblokker» langs vannkanten på Nøstet, er de hjertelig invitert til et besøk hos meg.

Og hvis BTs ønske om flere høyhus i sentrum blir virkelighet, er der nok flere enn meg som kommer til å reagere.

BJØRN ERIK EGELAND