Av Helga Nygård, leder

Ingen bør prøve å score politisk på en slik tragedie, men nettopp derfor er det viktig å sette søkelyset på mange av de kommentarer som i den siste tiden har versert i media.At det finnes politikere som kan få seg til å mene og si offentlig at staten skal gå inn med reduserte avgifter for å få bukt med smuglingen er ikke bare ufattelig, det er direkte uansvarlig. Smugling er og blir et lovbrudd. Det å kjøpe og selge/bruke smuglervarer er heller ikke lovlig. Hva slags signal gir vi til barn og unge med slike utspill? Hvordan skal vi forvente at de unge holder seg borte fra lovbrudd, når stortingspolitikere som burde vite bedre skylder på staten sin avgiftspolitikk, istedenfor å si som det er; dette er en forbrytelse. Det er sagt at om vi fjerner markedet for smuglersprit, så vil smuglingen forsvinne. Det er jeg ikke så sikker på. Jeg mener at den beste måten å fjerne markedet på, er å slutte å kjøpe og bruke smuglervarer.Alle voksne ansvarlige personer må ta ansvar for det samfunn vi bor i. Vi må alle være med og skape et godt og trygt miljø for alle. Det krever at vi, gjennom vårt engasjement i politikk og samfunnsliv for øvrig, må være med og legge føringer for det samfunn vi skaper. Den dagen vi graderer/bagatelliserer lovbrudd etter vår egen overbevisning, eller for å sanke stemmer, har vi satt oss selv og politikken på et meget lavt nivå. Dette vil ikke vi i Senterpartiet være med på.Avgiftsnivået er høyt her i landet, for høyt mener mange. Men det er en del av staten sine inntekter, som, om regjering og storting prioriterer riktig, burde bli brukt til nødvendige velferdsgoder. På grunn av samarbeidsregjeringens ønske om å satse på dem som har mest fra før, opplever vi nå en offentlig fattigdom som ikke kan fortsette. Senterpartiet setter mennesket og miljøet i sentrum. Den enkelte skal ha lik rett til et verdig liv uansett hvor de bor, og i hvilken del av livet de befinner seg.Dette er selvsagt ikke gratis, men det krever at vi alle tar ansvar, og at regjeringen prioriterer bevaring av velferdsgoder, fremfor billigere sprit og tobakk.