Det skal behovsprøves hvem som har rett til denne støtten. Hva da med det faktum at de aller fleste som mottar barnetrygd strengt tatt hadde klart seg uten? Etter Høyres logikk burde disse behovsprøves på lik linje.

Etter min mening bør begge ordningene bestå. Alle skal ha rett til barnetrygd og alle skal også ha rett til gravferdsstøtte, uavhengig av sin økonomiske situasjon. Gravferdsstøtten er dessuten en engangsutbetaling, mens barnetrygden går over 18 år.

Det er en skam at regjeringen med Frps støtte har fjernet gravferdsstøtten med virkning fra nyttår. Nå må mange, i tillegg til sorgen og det praktiske, sette seg ned med søknadsskjema og dokumentasjon på at de er fattige nok, hvis de vil ha denne støtten. Det sier seg selv at dette er det mange som ikke vil gjøre. Støtten burde heller vært satt opp til kr 10.000 for alle, selv det vil ikke dekke en «normal» begravelse. En begravelse er en stor utgift, og de fleste vil kvi seg for å søke.

Årets nyttårsgave fra regjeringen og Frp vil påføre mange store ekstrautgifter. Unødvendig og smålig gjort fra en såkalt kristen regjering ledet av en prest.

Godt nyttår, Bondevik.

ODD INGE MATRE, BERGEN