Først fakta. Små og mellomstore bedrifter beskjeftiger flere mennesker enn store bedrifter. Det blir derfor helt feil å spørre storbedriftene, som man gjør, om de skal ansette flere, og så beregne sysselsettingen ut fra disse svarene.

Vi så det klart da Arbeiderpartiet klarte å skaffe oss 160.000 arbeidsledige, da sa prognosene at ledigheten skulle være på et normalt nivå fra 1998 til 2003. Hva skjedde? Optimismen kom i småbedriftene og på rekordtid var ledigheten vekke. Storbedriftene sier i all hovedsak opp folk.

Det er blant de 250.000 småbedriftene sysselsettingen kan øke raskest. Om bare 20 prosent ble optimister og ansatte en person var ledighetsproblemet borte, men her er også midlertidig ansettelse viktigst. Mine overveielser for 30 år siden, da jeg fikk kapasitetsproblemer og skulle ansette den første, var skrekk og gru, hvis det gikk galt så var mulighetene for konkurs overveldende stor. Det betydde tross alt en kapasitetsøkning på nesten 100 prosent og langt over dobling av lønnskostnadene. Dette er et enormt løft, det er nesten ufattelig at noen er så dum at de tar en slik risiko. For oss gikk det godt, for andre har det endt i katastrofe, noe som kanskje for noen hadde vært unngått med en mulighet for midlertidig ansettelse. Man må ikke glemme at det er blant småbedriftene fremtidens storbedrifter finnes.

Regjeringen må ta på alvor problemene som småbedriftene har. For å nevne noe: Grunnet det vanvittige kravet det er til regnskap og dokumentasjon, bruker et lite firma uten ansatte med minimalt antall posteringer kr 26.000 i revisorhonorar årlig! Mye av dette skyldes den største tabben politikerne gjorde, nemlig delingsmodellen. Denne kompliserte alle ting noe enormt og skapte en voldsom frustrasjon.

Det viktigste er å få folk i arbeid selv for noen måneder. Det gir arbeidserfaring, det gir skatteinntekter, det gir redusert ledighetsutbetaling — og ikke minst gir det ny selvfølelse.

Hva trenger småbedriftene: Skattefritak for de første 200.000 kroner i overskudd, det er avgjørende nødvendig å få bygd opp litt kapital, slik at det litt motstandsdyktighet mot endrede konjunkturer. Forenklet regnskap, det lar seg gjøre andre steder så hvorfor ikke her. Å betale en liten formue for å få regnskapet revidert er tull.

Dropp delingsmodellen, her skulle man «ta» advokatfirmaene, det har man ikke klart, mens småbedriftene lider og dør under byrdene.

Av Halvor Forberg