BJARNE KVAM bjarne.kvam@bt.no — Jeg har vært 19 år i politiet og føler at tiden er inne til å prøve noe annet.Han er 39 og har hatt en kometkarriere innen lov og orden. Polititjenestemann, dommerfullmektig, konstituert statsadvokat, sjef for overvåkingspolitiet på Vestlandet - og politimester. Penger ikke avgjørende - Nå skal du forsvare dem du tidligere har satt din ære i å få bak lås og slå? - Det blir nok ikke bare strafferett, sier Drægebø. Han ser frem til å starte som selvstendig, privatpraktiserende advokat i fellesskap med Erland, Verling & Co.Dermed kommer han ganske sikkert til å doble lønnen - og vel så det.- Men pengene er ikke avgjørende, bedyrer han. Politiet omorganiserer Bergenseren Einar Drægebø har fungert som politimester i Hordaland i tre og et halvt år, men er aldri blitt fast ansatt. Det har lenge vært planlagt at politidistriktene i Norge skulle omorganiseres, og nå legges det opp til at hele Hordaland fylke kun skal bestå av ett politidistrikt. I og med at Drægebø ikke har vært fast ansatt, har han ikke engang anledning til å søke på den nye mesterjobben. Han har ledet et av de politidistrikter i landet som har færrest ansatte i forhold til antall innbyggere distriktet betjener.- Jeg har vært svært heldig og føler meg privilegert som har fått så solid erfaring fra lederjobber. Håper jeg kan nyttiggjøre meg dette også som advokat, sier den avtroppende mesteren til Bergens Tidende.