1. februar 2004 starter elektronisk innkreving av bompenger i Bergen. Det betyr at ingen lenger skal stoppe for å betale. Litt etter litt innføres elektronisk betaling også på fergene.

JOHN LINDEBOTTEN

— At ingen biler skal stoppe, betyr at det ikke lenger vil være mulig å betale ved bompasseringen, forklarer Jan Olav Skogland hos Statens vegvesen til Bergens Tidende.

Samtidig innføres Autopass-systemet i norsk veitrafikk. Det er et samordnet betalingssystem både for vei og ferge. Og det er fininnstillingen av dette systemet som gjør at den elektroniske bompengeinnkrevingen i Bergen starter 1. februar 2004, og ikke 1. januar som planlagt.

— Antallet bomstasjoner rundt Bergen økes fra syv til åtte, og alle skal være automatiske. Det vil si at bilistene ikke vil finne verken betalingsautomat eller bomstasjon med personell på noen av stasjonene, sier Skogland.

Billigere med brikke

— En elektronisk brikke som bilistene fester på frontruten gjør at hver passering blir registrert og betaling skjer i etterkant. Hva med dem som ikke vil bruke en slik brikke?

— Også de skal kjøre rett gjennom bomstasjonen uten verken å bremse eller å stoppe. De som ikke har brikke, blir videofotografert, og via bilens kjennetegn finner man frem til den som skal betale for passeringen.

— Men da trenger man jo egentlig ingen elektronisk brikke?

— Vi håper at flest mulig vil kjøpe et abonnement og få en elektronisk brikke likevel. Da oppnår man nemlig rabatter. De som passerer uten brikke, får ingen rabatt, opplyser Skogland.

Fritt frem overalt

— Men den elektroniske brikken har enda flere fordeler, forteller Skogland. - Fra 1. februar neste år kan de som har kjøpt brikke i Bergen bruke den samme brikken til passering av flere andre bomstasjoner rundt omkring i landet. For eksempel Trekantsambandet. De bomstasjonene dette gjelder er tydelig skiltet med Autopass. Da registreres passeringen, og bilisten blir avkrevd betaling i etterkant via det lokale selskapet hvor han har abonnement. Men du vil normalt ikke få rabatt ved passering gjennom andre bomstasjoner. Da må du inngå særskilt avtale.

Brikke på fergen

Men Autopass strekker seg enda lengre. Stortinget har nemlig vedtatt at det skal innføres et samordnet betalingssystem for vei og ferge innen utgangen av 2005. Det vil si at den elektroniske brikken som kjøpes for bruk i bompengeringen i Bergen også kan brukes til å betale fergeturen fra Halhjem til Sandvikvåg.

— Da registreres du elektronisk når du kjører om bord i fergen, og du blir avkrevd betaling via bompengeselskapet i Bergen, sier Skogland.

Gratis for gående

Dette systemet er fra 1. mars i år under utprøving på fem mindre fergesamband forskjellige steder i landet. Innføringen av denne måten å betale på medfører også en omlegging av hele takstsystemet på fergene. Passasjerene i bilene skal nemlig reise gratis. Ergo må det blir dyrere for bilen. Passasjerbetalingen skal nemlig innarbeides i taksten for bilen. Det betyr også at de som møter opp på fergen uten bil, reiser gratis.

RETT GJENNOM: Slik vil bomstasjonen i Gravdal, ved Damsgårdstunnelen, ta seg ut når den er kommet i sving med helautomatisk utstyr. Ingen skal stoppe for å betale.

ILL: STATENS VEGVESEN